CETEF’22 – OKRĄGŁY STÓŁ TRANSFORMACJI CYFROWEJ

DWA DNI INTERAKTYWNEJ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Skuteczna i szybka transformacja cyfrowa przemysłu i infrastruktury społeczno-gospodarczej jest jednym z głównych zadań europejskiej polityki innowacyjnej, wyznaczonych na lata 2021-2027 przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Waga tego zadania w ostatnim czasie znacznie wzrosła wobec następstw pandemii oraz wojny w Ukrainie. Na jego realizację przeznaczono dla krajów członkowskich z Funduszu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility) ponad 150 mld euro w grantach i pożyczkach. Znaczne środki na ten cel przewidziano także w programach operacyjnych poszczególnych krajów UE na lata 2021-27.

Dynamiczny rozwój informatyki umożliwił cyfryzację wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Cyfryzacja zależy także od poziomu technicznego wielu komplementarnych dziedzin: automatyki, robotyki i mechatroniki, elektroniki i fotoniki oraz inteligentnych sieci energetycznych i komunikacyjnych. Bez równoczesnego rozwoju tych dziedzin skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest niemożliwe.

Celem Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego (CETEF’22) jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej. Uczestnikami obrad będą interesariusze z 16 krajów Europy Środkowej, w tym:

  • reprezentanci kadry kierowniczej centrów badawczo-rozwojowych oraz kierownicy projektów w zakresie transformacji cyfrowej,
  • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury technologicznej przemysłu i usług,
  • menedżerowie firm specjalizujących się w projektowaniu i integracji systemów automatyki przemysłowej i logistycznej,

a także przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujący środkami finansowymi na wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej. Udział w Forum zapowiedziała m.in. Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Innowacji i Badań.

Europa ma wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia celów transformacji cyfrowej: prawie 2 miliony pracowników badawczych, tysiące uniwersytetów, instytutów naukowych i centrów badawczo-rozwojowych, rozwinięty przemysł i najszybciej w świecie rozwijającą się wielką grupę start-upów. Jest ona potężnym globalnym ośrodkiem naukowym. Jednakże w porównaniu do innych wielkich światowych gospodarek, Europa nie potrafi optymalnie wykorzystywać do swego rozwoju wiedzy, którą posiada i środków finansowych, które ma do dyspozycji.

W trakcie dwudniowych obrad Forum jego uczestnicy będą zastanawiali się nad kierunkami efektywnej alokacji środków europejskich przeznaczonych na wsparcie transformacji cyfrowej, nad doskonaleniem mechanizmów finansowania i realizacji podejmowanych w tym zakresie projektów oraz nad stanem i kierunkami rozwoju technologii, od których zależy sukces transformacji cyfrowej.

Na sesjach problemowych Forum zostaną także zaprezentowane osiągnięcia technologiczne czołowych koncernów światowych oraz polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwarzaniu produktów i usług na rzecz transformacji cyfrowej.

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ