DZIEŃ 1 - SESJA PLENARNA - 24 października 2022

09:30 – 09:40

Powitanie uczestników

09:40 – 9:50

Otwarcie Forum i wprowadzenie do obrad 

Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej

9:50 – 10:10

Keynote Speech: Nowy europejski plan na rzecz innowacji szansą dla krajów Europy Środkowej                      

Mariya Gabriel, Europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

10:10 – 10:30

Keynote Speech:  Strategia Europejska na rzecz współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych i innowacji 

Cristian-Silviu Buşoi, Parlament Europejski, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

10:30 – 10:50

Rola organizacji sieciowych w realizacji europejskich strategii B+R+I na przykładzie Sieci Badawczej Łukasiewicz 

Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska

10:50 – 11:10

Uniwersytety techniczne jako ważny czynnik rozwoju ekosystemów innowacji

Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Rektor Politechniki Poznańskiej

11:10 – 11:30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w nowej perspektywie finansowej

Paweł Kuch, Dyrektor Narodowego Centrum

11:30 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:00

Działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rzecz szerszego uczestnictwa   

Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 14.30

Przemysł 4.0 a wizja zorientowanego na człowieka zrównoważonego Przemysłu 5.0

Peter Droell, dyrektor ds. dobrobytu odpowiedzialny za przyspieszenie transformacji przemysłowej poprzez badania naukowe i innowacje, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, KE

14:30 – 15.30

Dyskusja panelowa: Przyspieszenie transformacji przemysłowej poprzez badania naukowe i innowacje

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, moderator, kierownik projektu Innovation Coach Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej, IPPT PAN

Peter Droell, dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

Pekka Koponen, prezes, European Association of Innovation Consultants

Zygmunt Krasiński, prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Krzysztof Krystowski, President, Związek Klastrów Polskich, V-ce President, European Clusters Alliance,

Jara Pascual,  założyciel i CEO, Collabwith Group B.V.

Roland Strauss, założyciel i dyrektor zarządzający, Knowledge4Innovation

15:30 – 15:45

Przerwa

15:45 – 16:45

Sesja tematyczna: Wrocław – Miasto Przyszłości

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ