Szanowni Państwo,

 

Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’22 za nami.

CETEF to kluczowe przedsięwzięcie organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki od 2014 roku. Tym razem gospodarzem Forum była Politechnika Wrocławska, a współorganizatorami Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT i Miasto Wrocław. Pragnę podziękować p. rektorowi Arkadiuszowi Wójsowi za osobiste zaangażowanie oraz całemu zespołowi Politechniki za współpracę.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w tym ważnym dla środowiska wysokich technologii międzynarodowym wydarzeniu. Przez Forum przewinęło się ponad 450 osób, a frekwencja zdalna to ponad 1200 wejść. Z moich obserwacji wnioskuję, że uczestnicy Forum właściwie wykorzystali obecność znamienitych Gości, m. in. p. Mariyi Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, p. Cristiana-Silviu Buşoi, Przewodniczącego Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego i prof. Jerzego Buzka, wieloletniego posła do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach2009–2012, podejmując rozmowy i zapewniając o wysokim potencjale innowacyjnym Polski i regionu Europy Środkowej. Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za patronat.

W imieniu IZTECH oraz wszystkich organizatorów pragnę podziękować wszystkim dostojnym Gościom reprezentującym 16 krajów z naszego regionu, w tym wybitnym prelegentom, moderatorom, przewodniczącym konferencji tematycznych i ekspertom, którzy aktywnie uczestniczyli w naszych debatach.

Nie udałoby się dobrze przygotować Forum bez naszych Partnerów, a ich liczba była imponująca – w sumie ponad 50, wliczając partnerów instytucjonalnych, naukowych, przemysłowych i medialnych. Partnerem strategicznym wydarzenia było KGHM Polska Miedź. W szczególności cieszy nas aktywne włączenie się instytucji reprezentujących doktorantów i młodych naukowców, którzy są przyszłością sektora wysokich technologii. Dziękuję naszym Partnerom za bardzo dobrą współpracę w procesie przygotowania i przeprowadzenia CETEF’22!

Na koniec pragnę pogratulować i podziękować prof. Ryszardowi Pregielowi – Honorowemu Prezesowi IZTECH oraz Przewodniczącemu Komitetu Programowego Forum, za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie i realizację programu Forum. Dziękuję też naszemu zespołowi – Wiceprezesom i pracownikom IZTECH za wielomiesięczne zaangażowanie na rzecz naszego flagowego wydarzenia.

Mam nadzieję, że networking i wymiana doświadczeń specjalistów branż technicznych warunkujących skuteczną transformację cyfrową były owocne. Wkrótce przedstawimy szczegółowe podsumowanie Forum i rekomendacje, które wykorzystamy do stworzenia planu współpracy z Partnerami, aby dobrze przygotować kolejną edycję Forum.

Do  zobaczenia na CETEF’24, które odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie!

 

Z wyrazami szacunku,

Zygmunt Krasiński

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Dzień Młodego Naukowca (DMN) jest wydarzeniem odbywający się w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego, ale również wydarzeniem towarzyszącym Word&Science Forum.

 DMN odbędzie się 24 października 2022 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, która jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Odbędą się dwa panele dyskusyjne dotyczące umiędzynarodowienia środowiska młodych naukowców oraz panel pt. Sylwetka Naukowca Przyszłości. Poruszone zostaną tematy dotyczące Uniwersytetów Europejskich oraz oferty edukacyjnej jaką proponują młodym naukowcom, staży i stypendiów międzynarodowych, mikrokwalifikacji, pozyskiwania grantów naukowych oraz innego rodzaju finansowania badań naukowych. Ponadto dyskusji poddana zostanie multidyscyplinarność badań naukowych, ale również ich komercjalizacja.

Do udziału w panelach zaproszono znamienitych gości, którzy z chęcią i zaangażowaniem podzielą się spostrzeżeniami w ww. tematach, jak również swoimi własnymi doświadczeniami, z których młodzi naukowcy mogą czerpać inspirację.

Debatę poprowadzi popularyzatorka nauki Motivelina – Ewelina Kamińska. Ponadto w trakcie trwania wydarzenia odbędzie się multimedialna konferencja, w postaci sesji plakatowej, na której młodzi naukowych będą mogli podzielić się wynikami swoich prac i przeprowadzić dyskusję z bardziej doświadczonymi naukowcami.

Uczestnicy DMN będą mieli szansę uczestnictwa w debacie, w której udział weźmie Mariya Garbiel – Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie dyskusji poruszony zostanie temat dotyczący sytuacji młodych naukowców pochodzących z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. Jak również tematyka związana z możliwością pozyskania pracy na rynku europejskim czy poszerzania kompetencji zawodowych oraz naukowych.

W godzinach wieczornych doktoranci biorący udział w dyskusji będą mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniem czy dobrymi praktykami podczas spotkania networkingowego.

Ponadto w organizację Dnia Młodego Naukowca zaangażowani są:

  • Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej,
  • Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych.
Więcej informacji na stronie: https://krd.edu.pl/aktualnosci-2

WAŻNE DLA UCZESTNIKÓW CETEF’22

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – następca POIR – jako pierwszy z ośmiu programów krajowych realizujących Umowę Partnerstwa  zatwierdzony przez Komisję Europejską!

FENG  z budżetem 7,97 mld euro, największy krajowy program wspierania innowacyjności
w Unii Europejskiej, to bardzo istotne wsparcie rozwoju  zaawansowanych technologii, transformacji cyfrowej i energetycznej.

Gratulacje  dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i jego ekspertów!

 Czekamy na jak najszybsze uruchomienie  pierwszych konkursów.  

Więcej informacji na stronie:

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ