Organizatorzy

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH powstała w dniu 1 lutego 2008 r. jako niezależna, publiczno-prawna organizacja non-profit na rzecz wspierania rozwoju polskiego przemysłu high-tech. Członkowie IZTECH reprezentują wiele różnych branż i są to osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność biznesową lub naukową w różnych dziedzinach gospodarki high-tech (firmy, uczelnie i instytuty badawcze, centra technologiczne, klastry technologiczne, parki przemysłowe i instytucje finansowe wspierające przemysł high-tech). Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

Politechnika Wrocławska – państwowa uczelnia techniczna we Wrocławiu. Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2019, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 964. wśród wszystkich typów uczelni. W rankingu szkół wyższych „Perspektyw” Politechnika Wrocławska zajęła w 2020 roku 3. miejsce wśród uczelni technicznych oraz 6. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.

Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Nawiązuje do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych, tworzonych w kraju i na emigracji w celu wspierania patriotycznych dążeń Polaków i uczestnictwa w budowie fundamentów gospodarczej pomyślności Polski po jej odrodzeniu. Działa obecnie na rzecz dalszego -cywilizacyjnego – rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej upowszechniając wiedzę i umiejętności techniczne oraz wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników.

Dziś Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna to:

  • 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających ok. 90 tys. inżynierów i techników.
  • 45 Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO) FSNT-NOT skupiających oddziały Stowarzyszeń NT sfederowanych w NOT.
  • 35 Domów Technika, w tym dwa zbudowane na początku XX wieku ze składek inżynierów (Warszawski Dom Technika – 1905 i Krakowski Dom Technika – 1906)
  • własne wydawnictwo prasy naukowo-technicznej (SIGMA-NOT) wydające 31 tytułów, w tym wychodzący od 1866 r. Przegląd Techniczny.

 

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ