Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska to współgospodarz tegorocznej edycji Europejskiego Forum Technologicznego. (CETEF’22).

Jest jedną z najznamienitszych uczelni technicznych w Polsce. Liczy sobie już 77 lat i w rankingach regularnie osiąga czołowe pozycje. Kieruneki budownictwo (na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego) oraz inżynieria chemiczna i procesowa (na Wydziale Chemicznym) bezdyskusyjnie trzymają palmę pierwszeństwa w naszym kraju. Świetną renomę mają także inne flagowe kierunki Politechniki Wrocławskiej: technologia chemiczna, elektrotechnika, fizyka techniczna, górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz mechatronika.

Uczelnia powstała w 1945 roku na fali powojennej energii odbudowywania naukowego potencjału dzięki zaangażowaniu przesiedlonych pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Do stworzenia nowej uczelni wykorzystali oni budynki poniemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej zbudowanej za zgodą cesarza Wilhelma II w 1910 roku we Wrocławiu.

Politechnika Wrocławska, widok na kampus główny

TROCHĘ HISTORII

W listopadzie 1945 roku studia na uczelni w powojennej rzeczywistości rozpoczęło 512 słuchaczy. Do 1951 roku uczelnia funkcjonowała w połączeniu z Uniwersytetem (jako Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu) stale zwiększając grono swoich studentów. Po oddzieleniu od Uniwersytetu – już z 2670 słuchaczami – Politechnika rozbudowywała się o nowe wydziały, instytuty, katedry, tworzyła filie. Pod koniec lat 70. grono studentów osiągnęło już ponad 10 tysięcy.

W 2014 roku, kiedy na Politechnice studiowało już ponad 30 tysięcy osób, powstała kuźnia talentów – przyszłych studentów uczelni – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. Od maja 2019 roku na uczelni działa Szkoła Doktorska, która kształci doktorantów w dwunastu dyscyplinach badawczych.

Politechnika Wrocławska, budynek Wydziału Architektury

DZISIAJ

Dzisiejsza Politechnika Wrocławska składa się z 13 wydziałów i ma 3 filie: w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Studiuje na nich ponad 22 tysiące studentów  i blisko 1000 kandydatów do tytułu doktora pod czujnym okiem ponad 1500 profesorów akademickich. Prawie 1000 studentów to obcokrajowcy, którzy przyjechali do Wrocławia z ponad 60 krajów. Wszyscy rozwijają swoje pasje w ponad 250 laboratoriach badawczych zbudowanych i wyposażonych w nowoczesną aparaturę (dzięki szerokiej współpracy, jaką uczelnia podejmuje w ramach projektów infrastrukturalnych i badawczych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej). Ich praca zaowocowała zgłoszeniem już ponad 6 tysięcy wynalazków, patentów, wzorów użytkowych i innych praw ochronnych. Oprócz laboratoriów badawczych na uczelni działa niemalże 800 laboratoriów dydaktycznych i 9 laboratoriów akredytowanych.

W ramach 13 wydziałów studenci mogą wybierać spośród 60 kierunków kształcenia, w tym także prowadzonych po angielsku. Międzynarodowy charakter uczelni przejawia się także w szeroko zakrojonej współpracy badawczej – studenci i pracownicy Politechniki współpracują z placówkami naukowo-badawczymi z całego świata uczestnicząc we wspólnych projektach, takich jak: Erasmus+, Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E., Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz DAAD.

Uczelnia oferuje już 37 programów w obcych językach, a liczba zagranicznych studentów, którzy wybierają właśnie ją, rośnie z roku na rok.

Studenci Politechniki Wrocławskiej działają w ponad 230 kołach naukowych i zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach – świat docenił już zbudowany przez nich łazik marsjański Scorpio, samowystarczalne osiedla marsjańskie, samoloty bezzałogowe czy najlepszą załogową kabinę do lotów suborbitalnych, które zaprojektowali.

Ukończenie tak znamienitej uczelni zapewnia doskonałą pozycję startową na rynku pracy. Według badań uczelnianego Biura Karier część studentów Politechniki Wrocławskiej znajduje zatrudnienie już na studiach, a 70% najpóźniej po trzech miesiącach od otrzymania dyplomu. Absolwenci, którzy osiągnęli sukces zawodowy dzielą się swoim doświadczeniem w ramach Mentoringowego Programu Rozwojowego prowadząc indywidualne konsultacje ze studentami.

Więcej o uczelni można przeczytać na jej stronie, która oferuje także wirtualny spacer po kampusie.

Polinka - kolej linowa łącząca Kampus Główny ze znajdującym się po drugiej stronie Odry Kampusem Na Grobli

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ