Prof. Adam Liebert

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, kierownik Pracowni Pomiarów Biofizycznych oraz Zakładu Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych w IBIB PAN, członek International Academy of Medical and Biological Engineering (IAMBE). Uzyskał stopień magistra inżyniera na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, a stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna uzyskał w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN). Otrzymał tytuł profesora nauk technicznych w 2015 roku. W latach 2001-2004 odbył staż podoktorski w Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Berlinie na Wydziale Fizyki Medycznej i Metrologicznej Technologii Informacyjnej. Od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Pełnił funkcję Od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Prof. Liebert jest ekspertem European Research Council, NCN, NCBiR oraz Akademii Fińskiej w zakresie oceny projektów naukowo-badawczych w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Jest redaktorem w czasopismach Opto-Electronics Review i Biuletyn Nauk Technicznych PAN oraz członkiem redakcji Journal Technology and Health Care. Jego działalność badawcza związana jest z optyką tkankową, oceną interakcji między światłem a tkanką oraz zastosowaniem optyki i fotoniki w pomiarach biomedycznych.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ