Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Kierownik projektu Innovation Coach Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej, IPPT PAN

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, doświadczony koordynator projektów w ramach grantów z Programów Ramowych i ESIF. Kierownik projektu Innovation Coach w Centrum Unijnych Projektów Badawczych w IPPT PAN. W latach 2008 – 2022 ekspert i zastępca dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Koordynator projektu NCP_WIDE.NET (finansowanego w ramach Horyzontu 2020) oraz NCP_WIDERA.NET (Horyzont Europa). Katarzyna była koordynatorką projektu krajowego i członkiem kilku Komitetów Programowych ds. Horyzontu 2020 i Horyzontu Europa. Jej doświadczenie obejmuje wsparcie dla Centrów Doskonałości, instytucji badawczych, innowacyjnych MŚP, start-upów i dużych firm w pozyskiwaniu środków na rozwój projektów badawczych i innowacyjnych w ramach Programów Ramowych i finansowania uzupełniającego.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów europejskich finansowanych w ramach Programów Ramowych (7 Program Ramowy, Horyzont 2020), Funduszy Strukturalnych i Funduszy Norweskich. Jedna z współautorek projektów Polish Teaming 2 zakończonych sukcesem. Członek Rady Doradczej w projekcie ERA-LEARN 2020, członek kilku komitetów związanych z funduszami strukturalnymi i finansowaniem komplementarnym. W latach 2013-2020 Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators, alumn programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, Palo Alto, Kalifornia. Jej obszary specjalizacji to innowacje, współpraca przemysł-akademia, synergia źródeł finansowych UE oraz współpraca międzynarodowa.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ