Dr Peter Dröll

Dyrektor ds. Dobrobytu, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska

Dr Peter Dröll jest Dyrektorem ds. Dobrobytu w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji KE. Peter pracuje w Komisji Europejskiej od ponad 20 lat, pełniąc stanowiska w obszarach ochrony środowiska, negocjacji w sprawie rozszerzenia, polityki przemysłowej, innowacji i badań. Był członkiem gabinetu komisarza ds. rozszerzenia Güntera Verheugena oraz szefem gabinetu komisarza ds. nauki i badań Janeza Potočnika. Od 2010 r. pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji, gdzie najpierw był odpowiedzialny za innowacje, a następnie za technologie przemysłowe. Po reorientacji Badań Naukowych i Innowacji w kierunku zrównoważonego rozwóju, jego kompetencje zostały rozszerzone o przemysłowe agendy badawczo-rozwojowe i wywiad gospodarczy, jak również o politykę waloryzacji wiedzy. Przed podjęciem pracy w Komisji Europejskiej w 1991 r. Peter pracował jako prawnik w niemieckiej kancelarii prawnej. Peter jest z wykształcenia prawnikiem i posiada stopień doktora w zakresie niemieckiego prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ