Prof. Ivan Petrović 

Dyrektor Laboratorium Systemów Autonomicznych i Robotyki Mobilnej na Uniwersytecie w Zagrzebiu

Prof. Ivan Petrović jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja, gdzie kieruje Laboratorium Systemów Autonomicznych i Robotyki Mobilnej – LAMOR (http://lamor.fer.hr). Jest również jednym z dyrektorów Centrum Doskonałości Danologii i Zaawansowanych Systemów Współpracy oraz szefem Instytutu Robotyki w Centrum Innowacji Nikoli Tesli (https://www.icent.hr/en). W pracy badawczej zajmował się różnymi aspektami automatycznego sterowania, obserwacji stanu i uczenia maszynowego oraz ich zastosowaniem w sterowaniu złożonymi systemami technicznymi, a autonomia robotów i pojazdów mobilnych oraz interakcja człowiek-robot były w kręgu jego zainteresowań badawczych przez ostatnie dwadzieścia lat. Opublikował około 80 prac w czasopismach naukowych oraz 200 prac w materiałach z konferencji międzynarodowych. Brał aktywny udział jako współpracownik lub główny badacz w ponad 60 projektach badawczych i rozwojowych na poziomie krajowym i unijnym. Wyniki jego prac badawczych zostały wdrożone w kilku produktach przemysłowych. Jest aktywnym członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Jest m.in. członkiem Chorwackiej Akademii Umiejętności, członkiem rzeczywistym Chorwackiej Akademii Inżynierii, przewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Robotyki Międzynarodowej Federacji Automatyki (IFAC), stałym członkiem zarządu Europejskiej Konferencji Robotów Mobilnych oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Autonomicznych (IAS). Jest redaktorem naczelnym czasopisma Automatika oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Mechatronics.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ