Prof. Jaak Vilo

Dyrektor Instytutu Informatyki, Uniwersytet w Tartu

Prof. Jaak Vilo uzyskał tytuł doktora nauk informatycznych na Uniwersytecie w Helsinkach w Finlandii. Jest profesorem bioinformatyki i kierownikiem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Tartu w Estonii oraz kierownikiem węzła ELIXIR-Estonia w paneuropejskiej infrastrukturze danych biologicznych, którego misją jest ułatwienie ponownego wykorzystania danych globalnych. Obecnie kieruje rozwojem infrastruktury informatycznej na potrzeby krajowego programu wdrażania medycyny spersonalizowanej. W latach 1999-2002 pracował w Europejskim Instytucie Bioinformatyki EMBL w Wielkiej Brytanii jako jeden z pionierów analizy danych mikromacierzy DNA. W 2002 roku, po 12 latach spędzonych za granicą, wrócił do Estonii, aby pomóc w stworzeniu Estońskiego Biobanku w ramach PPP z funduszami VC jako dyrektor ds. informatyki EGeen Ltd. Założył również własną grupę badawczą na Uniwersytecie w Tartu – BIIT, która zajmuje się zastosowaniem analizy danych, uczenia maszynowego i technik algorytmicznych do szerokiego zakresu danych biologicznych i zdrowotnych, a której członkowie założyli kilka znaczących firm, a także zainicjowali liczne projekty współpracy z przemysłem.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ