PROF. KAI RANNENBERG

Kierownik Katedry Mobilnego Biznesu i Wielostronnego Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie n. Menem

Prof. Dr. Kai Rannenberg doktoryzował się na Uniwersytecie we Fryburgu w obszarze kryteriów oceny bezpieczeństwa IT, certyfikacji oraz ochrony użytkowników i abonentów. Od 2002 roku jest kierownikiem katedry Mobile Business & Multilateral Security na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, jest również pracownikiem Wydziału Informatyki i Matematyki, a od 2012 roku profesorem wizytującym w National Institute for Informatics (NII) (Tokio, Japonia). W latach 1999-2002 pracował w Microsoft Research Cambridge, zajmując się osobistymi urządzeniami zabezpieczającymi i technologiami ochrony prywatności. Koordynuje kilka wiodących projektów badawczych UE, np. Network of Excellence Future of Identity in the Information Society (FIDIS) oraz Integrated Project Attribute based Credentials for Trust (ABC4Trust). Obecnie koordynuje CyberSec4Europe, pilotażową europejską sieć kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, którą tworzy UE. Od 2007 roku jest przewodniczącym ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 5 Identity management & privacy technologies, od 2003 roku przewodniczącym CEPIS (www.cepis.org) Legal & Security Issues Special Interest Network oraz od 2007 do 2013 roku przewodniczącym IFIP TC-11 Security and Privacy Protection in Information Processing Systems. W swoich badaniach obecnie Kai zajmuje się: systemami mobilnymi i wbudowanymi oraz wielostronnym bezpieczeństwem np. w M-Business, LBS, systemach transportowych i aplikacjach przemysłowych, zarządzaniem prywatnością i tożsamością, zwłaszcza autoryzacją opartą na atrybutach, infrastrukturą i urządzeniami komunikacyjnymi, np. PSA (Personal Security Assistant) i usługami w tym zakresie, jak również standaryzacją, ewaluacją i certyfikacją bezpieczeństwa i prywatności.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ