Prof. Vytautas Bučinskas

Kierownik Katedry Mechatroniki, Robotyki i Produkcji Cyfrowej Wileński Uniwersytet Techniczny im. Gedymina

Prof. Vytautas Bučinskas uzyskał tytuł magistra inżynierii motoryzacyjnej w Instytucie Inżynierii Lądowej w Wilnie, następnie obronił pracę doktorską z teorii maszyn i został profesorem w Katedrze Inżynierii Maszyn na Politechnice Wileńskiej, gdzie kieruje Katedrą Mechatroniki, Robotyki i Produkcji Cyfrowej. Jest również członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Inżynieryjnego (LINPRA) oraz Litewskiego Stowarzyszenia Robotyki. Obecnie jest zaangażowany w projekty H2020 ECSEL JU: 3Ccar i Autodrive, w ramach których badane są problemy pojazdów autonomicznych oraz problemy mobilności elektrycznej. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują: projektowanie systemów mechatronicznych, właściwości dynamiczne systemów mechatronicznych oraz pozyskiwanie energii z drgań, a jego prace nad nowymi technologiami miały swój udział w rejestracji patentów na Litwie, w Europie, USA i Japonii.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ