Raul Rikk

Dyrektor ds. badań i rozwoju w Milrem Robotics

Raul Rikk posiada tytuły magistra w zakresie zarządzania systemami obrony narodowej na fińskim Uniwersytecie Obrony Narodowej oraz zarządzania technologiami informacyjnymi na Uniwersytecie w Tallinie, ukończył również US Army Command and General Staff College. Od czerwca 2022 roku jest dyrektorem ds. badań i rozwoju w Milrem Robotics. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. krajowego cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji, gdzie zajmował się zarządzaniem, organizowaniem i koordynacją krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kraju i zagranicą, przygotowaniem odpowiednich procedur i planów rozwoju, a także monitorowaniem ich realizacji i wyników, prowadzeniem inicjatyw i przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących tę dziedzinę. Raul był również zaangażowany w rozwój społeczeństwa cyfrowego i zdolności cyberbezpieczeństwa w różnych krajach i projektach międzynarodowych. Był inicjatorem powstania kierunku cyberbezpieczeństwA w Akademii E-governance oraz twórcą Narodowego Indeksu Cyberbezpieczeństwa www.ncsi.ega.ee. Jest jednym z założycieli NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, które tworzył w latach 2004 – 2008. Pracuje w obszarach obrony narodowej i bezpieczeństwa od 1994 roku – uczestniczył w tworzeniu wszystkich estońskich strategii cyberbezpieczeństwa od 2007 roku.

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ