Konferencja tematyczna

25 PAŹDZIERNIKA 2022

CYBERBEZPIECZEŃSTWO: KLUCZOWY WARUNEK SUKCESU TRANSFORMACJI CYFROWEJ

W ostatnich latach mamy do czynienia ze znacznym przyspieszeniem procesu cyfryzacji.  Z jednej strony przynosi to istotne korzyści dla bezpieczeństwa danych, np. poprzez zastosowanie takich technologii jak distributed ledger czy silne uwierzytelnianie kryptograficzne. Jednocześnie zmiany te narażają nasze społeczeństwa na nowe i często niespodziewane zagrożenia. W obecnej chwili istnieje polna potrzeba stworzenia solidnego ekosystem zaufania w świecie cyfrowym.  Wymaga to pragmatycznego przeformułowania wielu strategii i wzięcia pod uwagę istniejących ograniczeń. Konferencja ma na celu nie tylko jasne postawienie pytań w tym zakresie, ale również przedstawienie wstępnych pomysłów na strategię w najbliższej przyszłości.  

Sesja jest współorganizowana przez firmy WASKO i ORANGE, aktywnych uczestników rynku IT w Polsce.

SESJA 1
09:00 – 11:00

Przyszłość cyberbezpieczeństwa

Chairman

PROF. MIROSŁAW KUTYŁOWSKI, Full Professor of Computer Science at Wroclaw University of Science and Technology

Speakers

PROF. KAI RANNENBERG, Chair of Mobile Business@Multilateral Security at Goethe University in Frankfurt; Visiting Professor at the National Institute of Informatics  (Tokyo, Japan); Coordinator of CyberSec4Europe, a pilot for the European Cybersecurity Competence Network the EU is establishing

RAUL RIKK, CEO and Science and Development Director of Milem Robotics, Ex-Director of the National Cyber Security Policy at the Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia;  Co-Founder of the NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence in Tallinn

DR GEORGE SHARKOVDirector of European Software Institute Central Eastern Europe; Head Cyber Security Laboratory;  Lecturer at Plovdiv University and Sofia University; Ex-National Cybersecurity Coordinator & Adviser at Ministry of Defense

PROF. PAWEŁ ŚNIATAŁA, Profesor  w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, Prorektor ds.współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej

SESJA 2
11:15 – 12:45

Cyberbezpieczeństwo – gdzie jesteśmy, dokąd mamy zmierzać?

11:15 – 11:45

Keynote:

„Czy ochroni nas SOC – Security Operation Center?”

11:45 – 12:45

Dyskusja panelowa:

  „Cyberbezpieczeństwo: gdzie jesteśmy, dokąd mamy zmierzać?”

 

   Prowadzenie panelu:

 •  Prof. Jacek Cichoń – Politechnika Wrocławska

   Paneliści i wiodące zagadnienia:

   „Ufaj ale sprawdzaj”

 • Prof. Mirosław Kutyłowski – Politechnika Wrocławska

    “Inteligentne cyberbezpieczeństwo – walcz jak Dawid z potężnym przeciwnikiem Goliatem”

 • Tymoteusz Przybylski – Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

    „Bądź świadomy: to jest  czas na zmianę”

 • Prof. Jacek Cichoń  – Politechnika Wrocławska

    “Dostosuj się do niskich kompetencji użytkownika albo przegrasz”

 • Dr Adrian Kapczyński – Grupa Kapitałowa WASKO

12:45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

 „Budowa bezpiecznego społeczeństwa cyfrowego

14:00 – 15:30

Wprowadzenie do tematyki sesji

Trzy prezentacje tematyczne:

„Stabilna sieć I infrastruktura szkieletowa  – kluczowy warunek i katalizator  transformacji cyfrowej”

 • Mikołaj Kowalski – Politechnika Warszawska

“Jak cyberbezpieczeństwo wpisuje się w nowoczesny cykl życiowy produktów software’owych”

 • Dr Grzegorz Siewruk – ekspert Zabezpieczeń Systemów Teleinformatycznych Orange Polska

“Nowa era serwisów w zakresie cyberbezpieczeństwa

 • Dr Jakub Syta – Orange Polska

 

15:30 – 16:00

PLENARNA SESJA KOŃCOWA

Prowadzący – dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

 • Podsumowanie pięciu Konferencji tematycznych – Przewodniczący poszczególnych Konferencji tematycznych
 • Perspektywy współpracy firm polskich i niemieckich w obszarze wysokich technologii i transformacji cyfrowej – dr Lars Gutheil, dyrektor generalny, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, AHK Polska
 • Zapowiedź CETEF’24 – prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zakończenie CETEF’22

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ