Konferencja tematyczna

25 PAŹDZIERNIKA 2022

PRZEŁOM W MEDTECH: JAK CYFRYZACJA I INNOWACYJNA TECHNIKA MEDYCZNA ZMIENIAJĄ POGLĄD NA PRZYSZŁOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ

System opieki zdrowotnej w na całym świecie stoi przed ogromnymi wyzwaniami, znacznie pogłębionymi na skutek pandemii. Krytycznym warunkiem rozwiązania tych wyzwań jest przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej systemu i przyspieszenie wdrożeń do praktyki medycznej przełomowych osiągnięć postępu technicznego. Ten kluczowy problem będzie głównym przedmiotem obrad konferencji tematycznej „Przełom w MEDTECH: Jak cyfryzacja i innowacyjna technika medyczna zmieniają pogląd na przyszłość opieki zdrowotnej” organizowanej we współpracy z czołowym światowym producentem aparatury i sprzętu medycznego Siemens, który od wielu już lat wdraża rozwiązania AI optymalizujące procedury operacyjne i kliniczne oraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

SESJA 1
09:00 – 11:00

„INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA PRZYSZŁOŚCI”

Przewodniczący

 

 • PROF.  LUCYNA WOŹNIAK, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i kierownik Katedry Biologii Medycznej i Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Rady Nadzorczej oraz Strategicznej Rady Innowacji EIT HEALTH, członek Rady Nadzorczej EIT HEALTH Innostars, przewodniczącą Naukowej Rady Doradczej (Life Sciences) Vrije Universitet w Brukseli (Belgia)

Spikerzy

 • PROF. ABBAS ALAVI Profesor Radiologii i Neurologii, Dyrektor Instytutu Procesów Starzenia, Uniwersytet Pensylwanii
 • PROF. DR ADAM LIEBERT Członek korespondent PAN, Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
 • DR MARTIN ROŽÁNEK Kierownik Wydziału Technologii Biomedycznych Politechnika Czeska w Pradze
 • PROF DR MICHAEL SCHROEDER Dyrektor Centrum Bioinżynierii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
 • PROF. DR OLGA STĚPÁNKOVÁ  Kierownik Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Technologii Wspomagających, Czeski Instytut Informatyki, Robotyki i Cybernetyki, Praga 
 • PROF. ROLAND WOHLGEMUTH  Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Biokatalizy Stosowanej, Przewodniczący Szwajcarskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. Biotechnologii, profesor Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Politechniki Łódzkiej
 • PROF. JAAK VILO Członek Estońskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu Nauk Komputerowych, Uniwersytet Tartuański

SESJA 2
11:15 – 12:45

„WPŁYW DIGITALIZACJI NA DECYZJE W OPIECE ZDROWOTNEJ”

11:15 – 11:25

WPROWADZENIE DO TEMATYKI SESJI :

„Tworzenie cyfrowych bliźniaków – przyszłość zarządzania zdrowiem i prowadzenia placówek medycznych?”

 • MARCIN DĘBIŃSKI , Kierownik zespołu Digital & Automation, Siemens Healthineers in Poland

11:25 – 12:45

Dyskusja panelowa:

 • Jakie koncepty technologiczne – obok cyfrowych bliźniaków – zmienią sposób, w jaki zarządzamy naszym zdrowiem?
 • Big Data, Automatyzacja, Sztuczna Inteligencja – czy są w stanie odpowiedzieć na najbardziej palące, codzienne wyzwania świadczeniodawców?
 • Od osobistych aplikacji po e-zdrowie: czy cyfrowe rozwiązania na poziomie osobistym, świadczeniodawcy i systemu kiedykolwiek stworzą zintegrowany ekosystem?

       
Paneliści:

 • Marcin Dębiński, Kierownik zespołu Digital & Automation, Siemens Healthineers w Polsce
 • Dr inż. Mariusz Dzieciątko, Chief Data Officer, Gabos Software / COIG
 • Jarosław Furdal, CEO, Voxel
 • Sylwester Grzebień, Doradca Zarządu, Asseco Cloud
 • Piotr Jagiełło, Główny Architekt Biznesowy, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Prof. dr hab. Andrzej Szałas, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Department of Computer and Information Science, University of Lonkoping, Szwecja
 • Dr hab. Witold Konopka
  Lider Grupy Badawczej Neuroplastyczosci i Metabolizmu Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii Sieć Badawcza  Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Moderacja: 

 • Marek Witulski, Dyrektor branżDiagnostic Imaging and Advanced Therapies, Siemens Healthineers w Polsce

12:45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

TECHNOLOGIE MEDYCZNE I PRZYSZŁE ŚCIEŻKI LECZENIA

14:00 – 14:10

WPROWADZENIE DO TEMATYKI SESJI :

„Robotyka w procedurach interwencyjnych – w jaki sposób wschodzące technologie kształtują procesy kliniczne i polepszają ich wyniki”

 • MAREK WITULSKI – Dyrektor branżDiagnostic Imaging and Advanced Therapies, Siemens Healthineers w Polsce

14:10 – 15:30

Dyskusja panelowa:

 

 • Od obsługi klienta, przez utrzymanie placówki po najbardziej zaawansowane procedury – jaka jest obecna i potencjalna rola robotyki w opiece zdrowotnej?
 • Automatyzacja i standaryzacja w usługach zdrowotnych – czego się nauczyliśmy?
 • Przełomowe innowacje w opiece zdrowotnej – w jakim stopniu technologie medyczne mogą kształtować ścieżki kliniczne, odpowiadając na obecne wyzwania?

 
Paneliści:

 

 • Anna Fuglewicz, Dyrektor Operacyjny, HELIMED
 • Michał Jastrzembski, Dyrektor Sprzedaży, Varian Medical Systems w Polsce
 • Dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst., Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego
 • Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Marek Witulski, Dyrektor branż Diagnostic Imaging and Advanced Therapies,Siemens Healthineers w Polsce


Moderacja: 


Piotr Kuskowski, Dyrektor ds. Marketingu i Strategii, Siemens Healthineers w Polsce

15:30 – 16:00

PLENARNA SESJA KOŃCOWA

Prowadzący – dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

 • Podsumowanie pięciu Konferencji tematycznych – Przewodniczący poszczególnych Konferencji tematycznych
 • Perspektywy współpracy firm polskich i niemieckich w obszarze wysokich technologii i transformacji cyfrowej – dr Lars Gutheil, dyrektor generalny, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, AHK Polska
 • Zapowiedź CETEF’24 – prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zakończenie CETEF’22

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ