Konferencja tematyczna

25 PAŹDZIERNIKA 2022

NOWE TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE W DIAGNOSTYCE I TERAPII

Technologie biomedyczne są względnie nową i jedną z najszerszych interdyscyplinarnych dziedzin współczesnej nauki, o ogromnym potencjale rozwoju. Wyniki prowadzonych w tym zakresie badań są fascynujące.  Osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych,  biofizycznych i techniki spowodowały gruntową zmianę technologii   tworzenia antyciał, szczepionek, markerów nowotworowych, czy nowych, celowanych leków, precyzyjnie dostarczanych przez nośniki biologiczne lub chemiczne do właściwych miejsc organizmu. Inżynieria  tkankowa coraz szerzej umożliwia zastąpienie, przywrócenie, udoskonalenie lub podtrzymanie funkcji uszkodzonych tkanek i narządów przy pomocy implantów biologicznych lub transplantacji komórek. Dynamicznie się rozwija  inżynieria genetyczna i terapia genowa. Konferencja jest poświęcona ocenie stanu, trendów i uwarunkowań dalszego rozwoju   technologii biomedycznych. Jej współorganizatorami są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, firma Ardigen S.A., Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Medycyny Translacyjnej  SGGW w Warszawie.

SESJA 1
09:00 – 11:00

Biomedyczna inżynieria przyszłości

Przewodniczący

 • PROF.  LUCYNA WOŹNIAK, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i kierownik Katedry Biologii Medycznej i Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Rady Nadzorczej oraz Strategicznej Rady Innowacji EIT HEALTH, członek Rady Nadzorczej EIT HEALTH Innostars, przewodniczącą Naukowej Rady Doradczej (Life Sciences) Vrije Universitet w Brukseli (Belgia)

Spikerzy

 • PROF. ABBAS ALAVI Profesor Radiologii i Neurologii, Dyrektor Instytutu Procesów Starzenia, Uniwersytet Pensylwanii
 • PROF. ADAM LIEBERT Członek korespondent PAN, Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
 • DR MARTIN ROŽÁNEK Kierownik Wydziału Technologii Biomedycznych Politechnika Czeska w Pradze
 • PROF. MICHAEL SCHROEDER Dyrektor Centrum Bioinżynierii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
 • PROF.  OLGA STĚPÁNKOVÁ Kierownik Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Technologii Wspomagających, Czeski Instytut Informatyki, Robotyki i Cybernetyki, Praga 
 • PROF. ROLAND WOHLGEMUTH  Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Biokatalizy Stosowanej, Przewodniczący Szwajcarskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. Biotechnologii, profesor Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Politechniki Łódzkiej
 • PROF. JAAK VILO Członek Estońskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu Nauk Komputerowych, Uniwersytet Tartuański

SESJA 2
11:15 – 13:15

„INNOWACYJNE PODEJŚCIA DO FENOTYPOWEGO ODKRYWANIA LEKÓW”

11:15 – 11:20

Powitanie gości, rozpoczęcie sesji

 • DR KAJA MILANOWSKA-ZABELdoktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność bioinformatyka, Członkini Zarządu Ardigen S.A

11:20 – 11:35

Wprowadzenie do tematu konferencji i kluczowych zagadnień

11:35 – 12:25

Trzy prezentacje tematyczne :

11:35 – 11:50

MetaSUB – od badania eksploracyjnego mikrobiomu miejskiego do poprawy zdrowia i samopoczucia mieszkańców

 • Dr Paweł Łabaj – Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

11:50 – 12:05

“Mikrobiom skóry: od laboratorium do leczenia”

 • Dr Chris Callewaert – starszy specjalista ds. badawczych na Uniwersytecie w Gandawie, Belgia, specjalista w zakresie mikrobiomu skóry i metabolomu w zdrowiu i chorobie.

12:05 – 12:25

Obrazowanie i struktura. Wykorzystanie AI i wielu źródeł danych do usprawnienia procesu odkrywania leków

 • Dr Kaja Milanowska-Zabel – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność bioinformatyka, Członkini Zarządu Ardigen S.A.
 • Dr Magdalena Otrocka – doktor nauk biologicznych, Główny Biolog Molekularny w Ardigen

12:25 – 13:15

Tematyczny panel dyskusyjny:

„Jak zwiększyć efektywność fenotypowego odkrywania leków poprzez współpracę środowiska    akademickiego z przemysłem?”

Prowadzenie panelu:

 • Dr Paweł Łabaj – Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

 • Prof. Danuta Mossakowska-Earnshaw – profesor UJ, dyrektor MCB Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. Janusz Bujnicki – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Dr Chris Callewaert – starszy specjalista ds. badawczych na Uniwersytecie w Gandawie, Belgia, specjalista w zakresie mikrobiomu skóry i metabolomu w zdrowiu i chorobie
 • Dr Kaja Milanowska-Zabel – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność bioinformatyka, Dyrektorka Generalna Działu Microbiome, Członkini Zarządu Ardigen S.A.
 • Marta Winiarska – prezeska zarządu BioInMed – Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej

12.45 – 14:00

LUNCH

SESJA 3
14:00 – 15:30

Od zwierzęcia do człowieka – znaczenie modeli zwierzęcych w badaniach biomedycznych

14:00 – 14:05

Powitanie gości i wprowadzenie do sesji

 • PROF. ZDZISŁAW GAJEWSKI – Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

14:05 – 14:25

„Potwierdzenie wyników badań nieklinicznych u pacjentów ze złośliwymi guzami mózgu i chorobą Parkinsona

 • PROF. KRZYSZTOF BANKIEWICZ– Uniwersytet Stanowy Ohio, Wydział Neurochirurgii, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności

14:25 – 14:50

“Wykorzystanie zaawansowanych metod obrazowania do modelowania chorób mózgu i prowadzenia terapii”

 • Prof. Piotr Walczak – Wydział Radiologii Diagnostycznej i Medycyny Nuklearnej, Szkoła Medyczna, Uniwersytet Marylandu

14:50 – 15:50

Dyskusja panelowa:

“Od zwierzęcia do człowieka – znaczenie modeli zwierzęcych w badaniach biomedycznych”

Moderator:

 • Prof. Romuald Zabielski– Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

 Uczestnicy:

 • Prof. Krzysztof Bankiewicz – prof. medycyny, neurolog, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, członek zagraniczny PAN
 • Prof. Piotr Walczak- prof. medycyny, Wydział Radiologii Diagnostycznej i Medycyny Nuklearnej, Szkoła Medyczna, Uniwersytet Marylandu
 • Prof. Zdzisław Gajewski– prof. weterynarii, dyrektor Center Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie
 • Prof. Leszek Kalinowski – prof. medycyny, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Adam Liebert – prof. nauk technicznych, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, kierownik Laboratorium Pomiarów Biofizycznych oraz Zakładu Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. Tadeusz Orłowski – prof. medycyny, kierownik Oddziału Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Prof. Leszek Pączek – prof. medycyny, kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. Alicja Kazek-Kęsik– Politechnika Śląska

15:30 – 16:00

PLENARNA SESJA KOŃCOWA

Prowadzący – dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

 • Podsumowanie pięciu Konferencji tematycznych – Przewodniczący poszczególnych Konferencji tematycznych
 • Perspektywy współpracy firm polskich i niemieckich w obszarze wysokich technologii i transformacji cyfrowej – dr Lars Gutheil, dyrektor generalny, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, AHK Polska
 • Zapowiedź CETEF’24 – prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zakończenie CETEF’22

Partnerzy

Ta strona używa ciasteczek.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
ZGADZAM SIĘ